Ozo Golfa Klubs
 
 

Ozo Golfa laukuma noteikumi

1. Golfa laukumā, treniņa laukumā un kluba mājā ir aizliegtas naglu kurpes. Atļautas soft spikes vai sporta apavi. Spēlētājiem, kuri šo noteikumu pārkāpj, uz divām nedēļām tiek liegta iespēja spēlēt golfa laukumā. Tāpat Kluba biedri ir atbildīgi par savu viesu uzvedību un visu Laukuma noteikto noteikumu ievērošanu. Ja viesi šo noteikumu pārkāpj, Klubam ir tiesības uz divām nedēļām apturēt Biedra tiesības izmantot Kluba privilēģijas.

2. Jebkuram spēlētājam (arī Kluba biedram) pirms spēles uzsākšanas ir jāreģistrējas spēlei golfa recepcijā un jāuzrāda oficiāli izdota un atzīta HCP karte. HCP karte apliecina attiecīgā spēlētāja spēlētprasmi vismaz 36 HCP ievaros, ka arī golfa spēles ētikas un apģērba kodeksa pārzināšanu. Izņēmuma gadījumā, ja spēlētājs nespēj uzrādīt HCP karti, tam ir jāvēršas pie Laukuma trenera "pro" ar lūgumu treniņa laukumā apliecināt viņa spēlētprasmi atbilstoši attiecīgajiem kritērijiem un ētikas un apģērba kodeksa pārzināšanu.

3. Spēles uzsākšana pieļaujama vienīgi no PIRMĀS izsitiena vietas.

4. Pirms jebkura sitiena izdarīšanas jāpārliecinās, ka spēlētājs vai spēlētāju grupa, kas atrodas priekšā, ir drošā attālumā. Ja pēc sitiena izdarīšanas pastāv iespēja, ka raidītā bumba varētu kaut teorētiski sasniegt kādu no spēlētājiem vai kādu citu personu, kas atrodas laukumā, nekavējoties pietiekami skaļi jāsauc "Fore!". Ja bumba tiek trāpīta spēlētājam vai raidīta bīstami tuvu tam, Laukuma vadībai ir tiesības piemērot spēlētājam vai Kluba biedram disciplināras sankcijas.

5. Katram spēlētājam ir jābūt savam golfa nūju komplektam un somai.

6. Ikvienam golfa spēlētājam jāievēro spēkā esošais Apģērba kodekss un Golfa ētikas noteikumi. Džinsu apģērbā atrasties uz laukuma ir aizliegts.

7. Sistemātiska trenēšanās uz golfa spēles laukuma, kas tieši vai netieši pielīdzināma darbībām treniņa laukumā ir kategoriski aizliegta.

8. Laukumu uzturētāji pievērsīs īpašu uzmanību tam, vai spēlētājs strikti ievēro vispārpieņemtos golfa laukuma sakopšanas noteikumus , kā arī asi vērsīsies pret parādībām, kad spēlētājs, atrodoties uz izsitiena vietas ar izmēģinājuma vēzieniem (swings) ar vai bez nolūka bojā izsitiena vietas.

9. Vienspēli vai spēli divatā nav ieteicams spēlēt darbdienās pēc 17.00 un sestdienās un svētdienās, kā arī valsts svētku dienās. Vienspēles spēlētājam jāpalaiž garām visi spēlētāji, kuri spēlē grupās. Vienspēles spēlētājam jārēķinās, ka viņu nelaidīs garām spēlētāji, kuri kavē viņa spēli, un viņam jāturpina spēle tā, lai nepalielinātu spiedienu uz priekšā spēlējošajiem.

10. Darbdienās pēc 17.00 un sestdienās un svētdienās, kā arī valsts svētku dienās vienā grupā (četri spēlētāji) esošo spēlētāju handikapi summā nedrīkst pārsniegt HCP 100.

11. Spēlēšana grupā vairāk par četri AIZLIEGTA jebkurā gadījumā.

12. Lai neaizkavētu citu spēlētāju spēli, tiek noteikts, ka spēlētājam vai spēlētāju grupai pirmās deviņas laukuma bedrītes ir jāveic ne ilgāk kā 2 stundās un 20 minūtēs, otrās deviņas - 2,15 h. Kopīgais atvēlētais spēles laiks astoņpadsmit bedrēm nedrīkst pārsniegt 4,35 h. Gadījumā, ja minētais laiks tiek pārsniegts, laukums patur tiesības pieprasīt spēles pārtraukšanu, neatlīdzinot veikto green fee maksājumu.

13. Spēlētājus, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, ir jāpavada kādam pieaugušam golfa spēlētājam , kuram ir tiesības atrasties uz laukuma, ja vien šāda 16 gadus nesasnieguša spēlētāja prasmi un tiesības atrasties uz laukuma nav apstiprinājis galvenais Laukuma golfa spēles treneris (Head of the pro) vai šis spēlētājam ir handikapa karte ar vismaz 25 vai zemāku HCP.

14. Bērniem, kuri nav sasnieguši 5 gadu vecumu, ir aizliegts atrasties golfa laukumā bez vecāku pavadības. Ir pieļaujams, ka golfa laukumā atrodas bērni, kuri nav sasnieguši 5 gadu vecumu, tikai, ja tie spēlē vai mācās spēlēt golfu Golfa kluba spēles trenera (pro) tiešā uzraudzībā.

15. Golfa karti ir laukuma īpašums. Tie ir paredzēti izmantošanai vienīgi golfa laukumā stingrā saskaņā ar Laukuma izvirzītajiem izmantošanas noteikumiem. Ar golfa kartiem atļauts braukt tikai pa šim nolūkam speciāli izveidotiem ceļiem. Ar golfa kartiem aizliegts braukt pa laukuma zālāju un izbraukt ārpus laukuma teritorijas.
 
 
© Ozo Golf Club 2009